O projekcie

flashlearning

page2-img1

Przedmiotem projektu „FlashLearning – wdrożenie usługi elektronicznej w systemie e-learning” było  opracowanie i wdrożenie platformy e-learningowej FlashLearning, powstałej na bazie funkcjonalności autorskiej platformy GroMar – LearnWay.

Zakres projektu obejmował 2 podstawowe działania:

– opracowanie zawartości merytorycznej FlashLearning. W ramach projektu przygotowano 120 mikroszkoleń będących podstawową bazą merytoryczną platformy, obejmujących swoją tematyką zróżnicowane dziedziny, od zarządzania projektem, sprzedaży aż po szkolenia IT oraz szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Stworzenie każdego mikroszkolenia wiązało z zakupem:

  1. skryptów e-szkoleń, przygotowanych przez uznane autorytety z różnych dziedzin,
  2. nagrań video do szkoleń – nagrania te stanowią wstęp szkoleń lub są ich integralną częścią,
  3. gotowych szkoleń, zamieszczonych na platformie, przygotowanych w oparciu o zakupione skrypty i wykorzystujące nagrania video.

– przygotowanie narzędzi i funkcjonalności platformy FlashLearning: w ramach projektu zmodyfikowano narzędzie LearnWay pod kątem świadczenia e-usługi edukacyjnej. Modyfikacje obejmowały opracowanie odpowiedniego layoutu platformy FlashLearning, a także odpowiedniego zaprogramowania systemu sprzedaży szkoleń osobom indywidualnym. Prace te zostały przeprowadzone przez pracowników GroMar i nie podlegały dofinansowaniu.

zadania

Ponadto w ramach projektu wykonano:

  • prace analityczne w celu weryfikacji narzędzi dostosowujących platformę LearnWay do wymagań projektu, w szczególności specyfiki korzystania z e-usługi przy użyciu komputerów przenośnych i telefonów komórkowych,
  • testy z udziałem użytkowników w celu weryfikacji poprawności funkcjonalności aplikacji.

Projekt ” FlashLearning – wdrożenie usługi elektronicznej w systemie e-learning ” został zrealizowany w ramach działania IV.3 E-technologie dla przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. Realizacja projektu była dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr UDA-RPLD.04.03.00-00-127/10-00

Całkowita wartość projektu: 2 704 120,18 PLN

Wydatki kwalifikowane: 2 120 000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 1 481 800,00 PLN

 

 

GÓRA